Săn rác
Săn rác
Please only use the photos for non-profit use, with credits to the authors.

14 bức ảnh xuất sắc nhất Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”

Vòng chung khảo cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa” 2021

Hơn 8.000 bức ảnh kể “Câu chuyện rác nhựa” dọc Việt Nam

See more